Vogels in Nederland

Voor 23:59 besteld, morgen in huis!*

kies je provincie

Nederland is een vogelland bij uitstek. Door de ligging aan de kust en door de verschillende landschappen in ons land, vinden veel vogels hier hun thuis. Maar niet elke vogel is geschikt voor elk landschap. Daarom zal je sommige vogels niet overal tegenkomen. Op deze pagina vind je informatie over alle landschappen die voorkomen in Nederland. En nog belangrijker: welke vogels aangetrokken worden door deze landschappen. Allerlaatst vind je onderaan deze pagina misschien wel het belangrijkste landschap voor vogels: jouw achtertuin. 

Nederlandse vogels in de tuin

De Nederlandse vogels zijn op te delen in twee soorten vogels: stand en trekvogels. Dit houdt in dat er vogels zijn die het gehele jaar door in Nederland blijven, maar dat er ook vogels zijn die in de winter wegtrekken, op zoek naar warmte. Voor andere landen geldt hetzelfde: daar trekt de vogelpopulatie of een gedeelte hiervan naar andere landen tijdens de winter. Dit houdt in dat de vogelpopulatie in Nederland tijdens de winter wordt aangevuld met andere vogels. Het gedeelte van alle vogels dat tijdens hun broedseizoen in ons land een nestje maakt, noemen we broedvogels. De meeste standvogels zijn dus broedvogels, maar het deel van de trekvogels dat zich in de broedperiode in Nederland bevindt ook. Op basis van het aantal broedparen, bestaat de top 10 van Nederland uit de volgende vogels: de merel, huismus, spreeuw, vink, tjiftjaf, koolmees, winterkoning, fitis, houtduif en de wilde eend. Deze top 10 heeft hele verschillende voorkeuren met betrekking tot landschappen. Zo is de wilde eend alleen te vinden in waterrijk gebied, terwijl de winterkoning een echte bosvogel is. De huismus is daarentegen weer een echte liefhebber van de achtertuin. Om een beeld te krijgen van waar welke vogels voorkomen, worden de landschappen van Nederland verder toegelicht.vogels in nederland / vogels in de tuinvogelsoorten in nederland

Verschillende landschappen in Nederland

Het landschap van Nederland is het resultaat van het verleden. Door zes geologische krachten zijn de verschillende landschapsvormen ontstaan: tektoniek, ijs, wind, rivieren, zee en in Nederland heel belangrijk: leven. Vooral aan onze kustlijn heeft de mens een grote rol gespeeld. Aan onze kust vind je twee soorten landschappen: het duinlandschap en het zeekleilandschap. Verder vind je in Nederland veenlandschap, zandlandschap, rivierlandschap, en heuvellandschap.

Duinlandschap

Naast dat de duinen er prachtig uitzien, zijn ze ook nog eens heel functioneel. Het is een belangrijke verdediging voor onze kust. Ze zijn ontstaan door een zand dat door de wind opgeblazen wordt. In dit gebied vind je onder andere de grasmus, de grote bonte specht, de houtduif, de kneu, de zanglijster en de zwartkop. Ook vind je hier meerdere soorten eenden, zoals de wilde eend, de tafeleend en de slobeend. Voor meer informatie over vogelsoorten in het duinlandschap, kun je het beste een kijkje nemen bij Vogels in Noord-Holland. Hier vind je de meest uitgestrekte duinlandschappen van Nederland.

Zeekleilandschap

Het Nederlandse zeekleilandschap vind je vanzelfsprekend alleen aan de kust. Het gebied kan in twee stukken worden opgedeeld: het noordelijke zeekleigebied in Noord-Holland, Friesland en Groningen, en het zuidwestelijk zeekleigebied in Zuid-Holland en Zeeland. Dit vlakke landschap is heel geschikt voor landbouw door de vele voedingsstoffen in het klei. Deze voedingstoffen trekken ook veel vogels aan. Vooral watervogels en eenden komen in dit landschap veel voor.

Veenlandschap

Je vindt in Nederland zowel hoogveenlandschappen als laagveenlandschappen. Laagveen ligt in delen van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen. In het oosten van Groningen vind je hoogveen op de hoge zandgronden. Ook in Drenthe, Noord-Brabant en het noorden van Limburg vind je hoogveen. Veengebieden worden door hun vochtige karakter vaak gebruikt voor weides of hooiland, omdat het niet geschikt is voor de landbouw. Dit is voor veel vogels vaak ideaal landschap, omdat er op weides veel voeding beschikbaar is. Doordat er vaak water te vinden is in veenlandschappen, vind je hier veel eenden, maar ook allerlei zangvogels.

Zandlandschap

Het zandlandschap in Nederland is zeer gevarieerd en daardoor heel aantrekkelijk voor veel vogels. Je vindt er een combinatie van stuifzandgebieden, dekzandruggen, stuwwallen en vennen. Water, wind en ijs hebben dit landschap gevormd. Je kunt het Nederlandse zandlandschap opdelen in drie delen. Het noordelijk zandgebied, wat bestaat uit Groningen, Friesland, Drenthe en het noorden van Overijssel, bestaan voornamelijk uit keileem en dekzand. Het midden-Nederlands zandgebied bestaat uit Utrecht, Gelderland en zuidelijk Overijssel vind je stuwwallen met daartussen lage dekzandgebieden. Een goed voorbeeld van zo’n stuwwal is de Veluwe. Het zuidelijk zandgebied is vrij vlak. Je vindt hier allerlei soorten mussen, vinken en mussen.Voor meer informatie over welke vogels te zien zijn in een zandlandschap, kun je het beste een kijkje nemen bij ‘Alle vogels in Gelderland’ of ‘Alle vogels in Drenthe’.

Rivierlandschap

Nederland wordt ook wel eens het afvoerputje van Europa genoemd. Rivieren nemen allerlei materiaal mee en zetten dat in Nederland af. Denk dan bijvoorbeeld aan zand en grind. Hierdoor is een groot deel van ons landschap gevormd. Omdat Nederland laag ligt, hebben we altijd geprobeerd om onze rivieren in bedwang te houden. Hierdoor vind je overal dijken.Toch is de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van de vrije natuur en krijgt de rivier meer ruimte. Dit unieke landschap bestaat uit rivierduinen, dijken, uiterwaarden, oeverwallen en natuurlijk de rivierlopen zelf. Deze rivierlopen zijn over het algemeen vrij rustig, wat perfect is voor veel eenden. Daarnaast vind je door het vruchtbare landschap in het rivierengebied veel grasland, wat weer aantrekkelijk is voor veel andere vogels. Meer over vogels in het rivierengebied vind je onder andere bij ‘Vogels in Gelderland’. Hier worden de uiterwaarden en welke vogels hier leven besproken.

Heuvellandschap

Helemaal onderin Nederland vind je een stuk landschap dat erg afwijkt van de rest van het land. Het lijkt dan ook net alsof je de grens over gestoken bent. Het heuvellandschap vind je in het zuiden van Limburg. Hoewel de zandgronden in Limburg dus aardig vlak zijn, vind je hier uitgestrekte heuvels en beekdalen. Je vindt er vruchtbare gronden die voor vanalles gebruikt worden. In dit gebied leven echte bosvogels, zoals vinken en spechten, maar ook vogels met een voorkeur voor halfopen land in waterrijke omgevingen, zoals valken en zwaluwen. Op de pagina ‘Alle vogels in Limburg’ zie je welke soorten hier allemaal te vinden zijn.

Vogelhuisjes in Nederland

Al de verschillende landschappen die je in Nederland tegenkomt zorgen voor een uitgebreide en gevarieerde vogelpopulatie. Maar je vindt in Nederland natuurlijk ook gewoon steden en dorpen, verspreid over de landschapstypen. Hoewel de meeste vogels zich graag in de natuur bevinden, zoeken veel soorten toch vaak de mens op. Dit komt omdat ze hier veel te halen hebben: in de winter komen ze in de bewoonde wereld voor voedsel en schuilplekken, in de zomer zoeken ze naar geschikte broedplekken. In de natuur zijn deze niet altijd te vinden. Daarom is jouw achtertuin een van de belangrijkste landschappen voor vogels. Veel mensen genieten van veel vogels in de tuin en maken daarom gebruik van vogelhuisjes, in de hoop dat er in hun tuin genest gaat worden. Maar niet elk huisje is geschikt voor elke vogel. Daarom kun je bij ons op de juiste manier zoeken naar een vogelhuisje: selecteer jouw provincie, waar je naast informatie over de natuur in de provincie, ook informatie over de meest voorkomende vogelsoorten vindt. Op basis van het landschap in jouw provincie, komen hier bepaalde vogelsoorten voor. Deze zijn per provincie overzichtelijk in kaart gebracht. Vervolgens kun je meer lezen over specifieke vogels die jij graag in je tuin zou willen zien. Kies bijvoorbeeld voor ‘Vogels in Groningen’. Hier vind je informatie over het Groningse landschap en de vogels die hier te zien zijn. Ben jij bijvoorbeeld geïnteresseerd in de pimpelmees of gekraagde roodstaart? Dan klik je deze vogel aan. Je kunt dan informatie vinden over alle voorkeuren van deze vogel, zoals de voedingsvoorkeuren en welke vogelhuisjes het meest geschikt zijn. Zo kun je de kans vergroten dat jij meer vogels in de tuin ziet!