Vogelsoorten

Voor 23:59 besteld, morgen in huis!*

Tuinvogels in Nederland

Nederland kent in totaal zes verschillende landschapstypen: zandlandschap, zeekleilandschap, veenlandschap, duinlandschap, rivierlandschap en heuvellandschap. Door deze variatie aan natuur trekt Nederland veel diersoorten aan. Een van deze diersoorten tref je met regelmaat in de achtertuin aan: de vogel. Nederland kent een grote variatie aan allerlei vogels. Je vindt er mussen, mezen, lijsters, eenden, vliegenvangers en nog veel meer. Op deze pagina vind je alle vogels die je in jouw achtertuin of verdere omgeving kunt aantreffen.

Mussen

Een vogelfamilie die je veel tegenkomt in Nederland is de mus. Mussen zijn zangvogels. Met name de huismus is erg bekend. Maar dat is niet de enige mus die je in Nederland kunt vinden. De ringmus komt ook veel voor in ons land. Er zijn echter veel vogelsoorten die wel het woord mus in de naam hebben, maar die officieel niet bij de mussen horen. Zo is de roodmus eigenlijk een vink en de grasmus eigenlijk een zanger. Wel behoren ze allemaal tot de orde van zangvogels. Over het algemeen zijn mussen klein van stuk en hebben ze een vrij dikke snavel. Verder verschillen mussen soorten onderling erg van elkaar.

Mezen

Net als de mussen, behoren de mezen tot de orde van zangvogels. Ook mussen zijn klein, maar hebben een krachtige snavel. Ze zijn handige klimmers en erg beweeglijk. De koolmees, pimpelmees, kuifmees, glanskop, zwartkop, en de zwarte mees behoren tot de echte mezen. Er is echter een verschil tussen mezen en meesachtigen: bij de meesachtigen horen nog meer soorten. De staartmees hoort hier bijvoorbeeld ook bij.

Vinken

Ook de vinken vormen een grote familie. Vinken eten meestal zaden. Daar gebruiken ze hun korte sterke snavel voor. Vinken hebben harde schedels en grotere kaakspieren dan andere vogels. Deze zijn ook nodig, want vinken eten zaden die heel hard zijn. Zonder de verstevigde schedel en de sterke spieren zouden ze niet door de zaden heen komen. Bij de vinken horen onder andere de normale vink, de goudvink, en de appelvink. Maar ook putters, sijzen, kneutjes, kruisbekken, groenlingen en roodmussen worden bij de vinken ingedeeld.

Lijsters

Ook de lijster familie horen bij de zangvogels. Lijsters zie je vaker dan je denkt. Natuurlijk horen de grote lijster en de zanglijster bij de lijsterfamilie. Maar ook de merel hoort bij deze familie. Alle soorten jonge lijsters hebben een gevlekt kleed. Daarna kan het kleed veranderen, maar ook hetzelfde blijven. Lijsters hebben een forse maar licht gebogen snavel en kunnen geen zaden verteren. Daarom worden deze niet vaak gegeten door lijstersoorten.

Eenden

Omdat Nederland een waterrijk land is, vind je hier veel eendensoorten. Eenden zijn namelijk echte watervogels. Alle eenden die in Nederland te vinden zijn horen bij de familie van eendachtigen. In Nederland vind je grondeleenden en duikeenden. Grondeleenden zoeken hun eten aan het wateroppervlak. Ze duiken weinig. De wilde eend, slobeend, krakeend en de zomertaling horen bij deze eendensoort. De tafeleend en de krooneend horen wel bij de duikeenden. Deze duiken wel en zoeken hun eten dan onder het water.

Vliegenvangers

Een andere zangvogel familie is de vliegenvanger. Er zijn meerdere soorten vliegenvangers die je in Nederland kunt vinden. Duidelijke vliegenvangers zijn de grauwe vliegenvanger en de bonte vliegenvanger. Maar ook de roodborst en de gekraagde roodstaart horen bij de vliegenvanger familie. Over het algemeen eten vliegenvangers insecten.

Spechten

In Nederland leven ook meerdere soorten spechten. Zo vind je in de bossen van ons land de grote bonte specht, de middelste bonte specht, de kleine bonte specht en de draaihals. Spechten zijn robuust en hebben scherpe snavels. Hiermee kunnen ze zelfs de kleinste insecten tussen boomschors wegpikken. Spechten zijn ook te herkennen aan hun poten: de twee middelste tenen wijzen naar voren, de buitenste twee tenen wijzen naar achteren. Hierdoor hebben ze uitstekende grip op de boom.

Uilen

Een vogelsoort die je niet snel zult zien, maar wel voorkomt in ons land, is de uil. Uilen zijn echte nachtdieren en daardoor niet vaak te aanschouwen. Officieel gezien worden uilen in twee soorten opgedeeld: uilen en kerkuilen. Beide komen in Nederland voor. De normale uilen die hier kunt vinden zijn de bosuil en de steenuil. Uilen zijn uitstekende jagers door hun goede ogen en oren. Ze eten vooral veel muizen, die ze ‘s nachts uit weilanden plukken.

Zwaluwen

In Nederland vind je twee zwaluw families: de zwaluwen en de gierzwaluwen. Bij de normale zwaluwen worden onder andere de boerenzwaluw en de huiszwaluw gerekend. Hoewel de gierzwaluw als een aparte familie worden gezien, hebben de zwaluwsoorten veel met elkaar gemeen. Zo zijn het snelle vliegers die jagen op insecten. Dit doen ze tijdens de vlucht. Ook hebben alle zwaluwen kleine snavels die ver open kunnen. Hierdoor kunnen ze de insecten beter vangen. Met name gierzwaluwen brengen een groot deel van hun leven door in de lucht.

Alle andere vogels

Naast deze grote vogelfamilies zijn er natuurlijk nog meer vogels in ons land te vinden. Zo vind je er ook valken, zoals de torenvalk. Ook winterkoningen, spreeuwen, duiven, gorzen, gaaien, spotvogel, boomkruipers, boomklevers, kwikstaarten en kraaien bezoeken ons land regelmatig. Dit zijn vaak wel enkele soorten. Zo zijn er bijvoorbeeld erg veel soorten kwikstaarten, maar alleen de grote gele kwikstaart komt veel in Nederland voor. Wil je een specifieker beeld van de vogels in jouw omgeving? Klik dan jouw provincie aan op de vogelkaart. Daar vind je alle vogels die in jouw provincie te vinden zijn.

Selecteer direct jouw provincie!