Vogels in Drenthe

Het mooie Drenthe heeft een prachtige variatie aan natuur en cultuurlandschappen. Dit komt omdat een groot gedeelte van Drenthe net iets hoger dan de rest. Dit komt door het Drents Plateau. Door dit kleine hoogteverschil is er een duidelijke scheiding tussen de verschillende landschappen in deze provincie. Drenthe heeft een oppervlakte van 2.680 vierkante kilometer en is dun bevolkt, waardoor de natuur vaak meer ruimte krijgt. Dit trekt vanzelfsprekend veel vogels aan. Op deze pagina vind je informatie over de verschillende landschappen in Drenthe. Elk landschap trekt andere vogels aan, dus bij elk gebied staat beschreven welke vogels hier hun thuis vinden.

Top 4 vogels in Drenthe!

Zandgebieden

De geografie van Drenthe heeft een rijke geschiedenis. De hoger gelegen gedeeltes van Drenthe zijn namelijk opgebouwd uit keileem, wat in de laatste ijstijd is afgezet. Hierdoor zijn ook stuwwallen ontstaan. Dit Drents Plateau bestaat vooral uit zandgronden. Je vindt hier grote open landschappen, met heidevelden en groenlanden. Dit soort gebieden worden ook wel esdorpen genoemd. Door de mens zijn hier wel veranderingen in aangebracht: er zijn minder uitgestrekte heidevelden, maar wel grote bosrijke gebieden. Het oorspronkelijke Drentse landschap vind je nog wel terug in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap de Drentsche Aa. Dit nationaal park is de een na grootste in Nederland. Het park dankt haar naam aan de beek die er doorheen loopt: de Drentsche Aa is een beek met een natuurlijke loop, die niet door de mens aangepast is. Je vindt in dit gebied houtwallen, heidevelden, stuifzanden en bossen. Vogels zoals de geelgors, grote lijster, bonte vliegenvanger, houtduif, grote en kleine bonte specht, koolmees, tjiftjaf, vink, en de boomklever en nog vele andere soorten komen hier voor. In de winter kun je ook de wilde eend in dit gebied treffen en in de zomer juist weer de grasmus.

Veengebieden

De lagere gebieden in Drenthe liggen vooral aan de randen van de provincie. Deze gebieden liggen op veengronden. Deze grond werd ontgonnen voor turfwinning. Hierdoor zijn er dalgronden ontstaan. Hier vind je vaak boeren en dorpen met kanalen. Er bestaan daarnaast twee gebieden die niet volledig ontgonnen zijn, waardoor dit nog hoogveengebieden zijn. Deze gebieden vind je in noordwesten en het zuidoosten. Je vindt hier veel lage begroeiing en veenmossen. Sommige delen hebben ook bomen, maar lang niet alle veengronden. Veel vogels worden aangetrokken door de veengronden. Denk dan bijvoorbeeld aan de appelvink, goudvink, zomertaling, huiszwaluw, gaai, boerenzwaluw, staartmees, zwartkop, spreeuw, winterkoning, zanglijster en de roodborst.

Nationaal Drents-Friese Wold

Aan de grens met Friesland bevindt zich het Drents-Friese Wold. Dit is een nationaal park met bomen, heides en stuifzandgronden. Hier vind je een van de uitgestrekte bossen van Drenthe. Het Drents-Friese Wold is een gemengd bos, dat in eerste instantie als naaldbos is aangelegd. Er is echter ook steeds meer ruimte voor wilde natuur en er wordt door het beheer plaats gemaakt voor loofbomen en inheemse boomsoorten. Hierdoor is er een halfopen structuur aanwezig. In dit gebied vind je veel mussen, zoals de huismus, de ringmus en in de zomer ook de grasmus. Daarnaast trekt dit gebied ook vinken en spechten aan.

Boerenland

Ruim 70% van het Drentse landschap wordt gebruikt voor landbouw. Daardoor bestaat een groot deel van Drenthe uit boerderijen en dorpen. Een aantal vogels zijn gek op het boerenland. Met name uilen, zwaluwen en valken komen hier veel voor. Daarom kun je in Drenthe de kerkuil, bosuil, steenuil, torenvalk, boerenzwaluw en de huiszwaluw treffen. Deze soorten jagen het liefst naar hun prooi op het boerenland. Denk dan bijvoorbeeld aan muizen. Daarnaast staan deze vogelsoorten erom bekend dat ze hun nesten vaak maken in open schuren en dergelijke. Ook aan de randen van dorpen kun je deze vogels dus treffen.

Vogelhuisjes in Drenthe

Drenthe is dus een vogelrijk landschap. Je kunt veel soorten dus zomaar aantreffen in je tuin. Je kunt hier goed op inspelen, omdat veel van de voorkomende soorten in dit gebied gebruik maken van nestkasten. Zo is de kans nog groter dat je de vogel in jouw buurt aantreft. Omdat elk leefgebied andere vogels aantrekt, moet je rekening houden met wat jouw woonomgeving aantrekt. Woon jij bijvoorbeeld in een boomloze omgeving, dan zal een specht niet snel een bezoekje brengen aan jouw tuin. Daarnaast heeft elke vogel een voorkeur voor het soort nest en de locatie van het nest. Ook zijn sommige vogels sneller op een voedertafel te vinden dan anderen. Op onze pagina ‘Alle vogels in Drenthe’ kun je zien welke vogels allemaal in de provincie te vinden zijn. Je kunt dan per vogel bekijken van wat voor landschap ze houden, wat voor soort vogelhuisje het meest gebruikt wordt en wat ze eten. Verder kun je hier nog veel meer informatie vinden over de vogels, zoals over hun broedperiode en uiterlijk.

Meer weten over de diverse vogelsoorten die in ons landje te vinden zijn? Bekijk het overzicht op onze vogelsoorten pagina!

Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.